Privacy verklaring

 

Yvonne Dekkers, docent Shantala Babymassage van praktijk babYcontact, neemt jouw privacy zeer serieus en zal op een veilige manier jouw persoonsgegevens verwerken en gebruiken.

In deze privacyverklaring wordt het door baYcontact gevoerde beleid met betrekking tot privacy beschreven. Ik raad je aan dit document zorgvuldig door te lezen. Wanneer je vragen hebt over mijn privacy beleid kun je contact opnemen via yvonne@babYcontact.nl

 

Verwerken van persoonsgegevens

Praktijk babYcontact, kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je gebruik maakt van de diensten van Praktijk babYcontact, en doordat je door middel van het aanvraagformulier op de website jouw gegevens aan Praktijk babYcontact verstrekt. Afhankelijk van de diensten die u bij Praktijk babYcontact afneemt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:
 

  • Voor- en achternaam   
  • Adresgegevens  
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Praktijk babYcontact verwerkt gegevens die nodig zijn voor een cursus/workshop. Dit kan ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens, omvatten. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we je om toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

 

Voor welke doeleinden worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Praktijk babYcontact verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen:
 

  • Om jou te bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Het afhandelen van je betaling

 

Delen met anderen

Praktijk babYcontact deelt jouw persoonsgegevens niet met derden zonder jouw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Beveiliging

Praktijk babYcontact gaat serieus om met de bescherming van jouw persoonsgegevens en neemt dan ook passende maatregelen om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking.

 

Bewaartermijn

Praktijk babYcontact, bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

 

Jouw rechten

Je hebt het recht om jouw gegevens in te zien, aan te passen, of te verwijderen. Als je meer informatie wenst over de beveiliging van jouw persoonsgegevens, of als je een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering wilt indienen, neem dan contact op via yvonne@babYcontact.nl Je hebt het recht om ons bepaalde gegevensverwerking te ontzeggen. Dit kan echter gevolgen hebben voor onze dienstverlening aan jou. Als je het gevoel hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, kun je altijd contact opnemen met ons. Als we er onverhoopt samen niet uitkomen, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link:https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitp…

 

Sociale media

Belangrijke informatie is terug te vinden op onze sociale mediakanalen. Op de website www.babYcontact.nl zijn buttons naar deze platforms geplaatst. Lees de privacyverklaring van deze platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Wij maken gebruik van de volgende sociale mediakanalen:
 

  • Facebook
  • Instagram

 

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons ten alle tijde worden gewijzigd. Wij raden je daarom aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, om op de hoogte te blijven van ons privacy beleid.

 

Contactgegevens
babYcontact
Yvonne Dekkers Docent Shantala Babymassage
Biezengors 46
3297 GA Puttershoek

E-mailadres: yvonne @babYcontact.nl
Telefoonr:06-24998332

www.babYcontact.nl
KvK nummer: 84041633

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

Wij zullen zo snel mogelijk een reactie geven.

De persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.